Hyrkan ilə əməkdaşlığımız yenicə başlasa da, təchizat şirkətinə xas, çeviklik, peşəkar komanda, qısa bir vaxt ərzində, istehsalın çətinliklərinə birlikdə sinə gərməkdə hər vaxt bir zəng qədər uzaqlıqdadırlar.